Cô em Lilly Bell mừng tuổi mới với màn 1 cân 6 anh da đen khoai to, được tin báo truy bắt cờ bạc, vì Du Zesheng đã được thông báo trước nên Tiểu Vương đành phải đến đây, không còn cách nào khác nên hai người bị đưa đến đồn cảnh sát gần đó. ga tàu. Tiểu Vương mặc quần áo bừa bãi, lại không cho Trương Mẫn mặc quần áo, Trương Mẫn không còn cách nào khác đành phải để vai trần mông trần đi ra ngoài.Mọi người trong khách sạn đều cho rằng Zhang Min là một cô gái trẻ, Cô nữ sinh Lilly Bell mừng tốt nghiệp khoái lạc cùng sáu cặc Mỹ đen họ vô đạo đức nhìn và bình luận: “Ôi, nhìn thấy mông trần của cô ấy đi tất chân thật là xấu hổ.””Tóc lộ