Cô em Yamate Ria đi massage bị thịt toác bướm, phương pháp khác nhau, một người dùng miệng, một người dùng tay và một người thực sự dùng hậu môn. Đây tất nhiên là quy tắc của chúng tôi. Người đầu tiên nói xong có ba lựa chọn, và cuối cùng là Một. người hoàn thành phải thực hiện quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Ba phút sau, người dùng miệng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời gian quy định. Chúng tôi thiến nam tù nhân ngay tại chỗ trước mặt tất cả các nữ tù nhân không hoàn thành nhiệm vụ. âm đạo của họ, Vợ trẻ Ria Yamate đi massage bị thịt toác bướm và sau đó chúng tôi nghe thấy