Cưỡng dâm em đồng nghiệp mới cưới trở nên dâm đãng, Hồng Quân giơ tay tạo thành một trận hình bát giác lớn, “Trận pháp này cần mười nữ nhân đã được công nhận tham gia vào trận pháp. Về phần mười người này là ai, ta chỉ lưu lại ngươi. “Ta trên đất liền tốn năm canh giờ tìm kiếm, lại không tìm được cái khác ứng cử viên, mỗi người hình bát giác cùng hai đạo trận nhãn cần một cái, còn cần tam ca hai cái yêu.””Vậy bọn họ cần phải làm gì với trận pháp này?” Đường Hạo hỏi vấn đề mấu chốt, Mã Hồng Quân ngẩng đầu nhìn trời, “Không cần cái gì khác, Hãm hiếp cô đồng nghiệp đã từng là bạn gái thành con điếm dâm dục chỉ cần