Em gái trẻ mới quen đưa trai về nhà xếp hình, vào lòng tận hưởng khung cảnh vô tận.Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Em gái trẻ lồn rậm rủ trai về nhà xếp hình Du Bảo và Hải Đinh đều có gió xuân thổi trên mặt cảm ơn Awang, không những ngừng giết anh ta mà còn coi anh ta như một vị khách quý.Ngawang nói: “Phép thuật của tôi có thể cho phép tám người tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời này cùng một lúc. Trong tương lai, bạn có thể muốn dùng nó để khen thưởng những cấp dưới có công.”Du Bảo công khai sự việc, bọn hải tặc hoan hô.Không có đủ phòng đá để phân bổ nên họ đã dựng sáu căn lều và sáu