Nện lỗ bím hồng của bé học sinh 16 tuổi bót hết cặc Zhao Yalin, thì nàng đã tới ngay trước mặt Ừ?ờ? ở dưới hơi đông nên Hùng đứng đây một chút cho thoáng, Trâm cứ xuống tiếp các bạn đi, thưởng thức phim sex hay nhất Hùng xuống ngay. Thấy vẻ luống cuống của chàng, Trâm hơi lạ, nàng liếc nhìn chung quanh thật nhanh nhưng cũng đủ để thấy cái mà chàng thấy. Trâm biết rồi, Hùng đứng đây để?hi?hi? phải không?. Để làm gì chàng giả bộ ngây thơ, thôi đừng giả bộ nữa, có cần chỉ cho thấy không? biết mình đã lộ tẩy, chàng chỉ còn biết gãi đầu gãi tai cười trừ. Trâm…