Nện mẹ của cậu bạn bạn chí cốt có âm họ mọng nước Hikari Kisaki, thường. Chỉ có nàng ân cơm mà lòng lo ra. em lo: hình như sáng nay Diễm đã thấy hết cảnh em và chàng đụ nhau gần hai tiếng. em lo: không biết Diễm có đú thương em mà giữ kín giùm việc ngoại tình đó hay không? em lo: nếu Diễm tấn công chàng, yêu chàng, thì em sẽ dùng tư cách gì để ngăn cản? Và, việc em lo nhất, thưởng thức phim sex hay nhất là sợ chàng, khi đã dính dáng với Diễm, sẽ quên em. Bỗng Diễm hỏi mẹ một câu làm em giật mình: Có khi nào mẹ xem…